#
Kärlek
#
Inkludering
#
Gemenskap

Community Change

En plats för alla att växa oavsett

Trygg och meningsfull fritid för alla

Idrott för alla

Vi får fler barn och unga att röra på sig genom organiserade och regelbundna fritidsaktiviteter med bra förebilder helt kostnadsfritt i anslutning till skoldagen.

En inkluderande och trygg arena med barns behov och rättigheter i centrum.

Ledarakademin

Vi ökar ungas delaktig och inflytande i samhället och bygger framtidens ledare genom LEBI Ledarakademi. Ungdomar får en plattform att stå och agera på samt utbildning inom ledarskap, självorganisering, entreprenörskap, demokrati och föreningslära.

LEBI ledarakademi förvaltar ungdsomskraften i lokalsamhället

LEBI idag - Södertälje

300+
Aktiva barn i veckan

Över 300 barn får organiserad och regelbunden träning med bra förebilder varje vecka helt gratis.

LEBI finns i fyra skolor i Södertälje och alla belägna i socioekonomiska utsatta områden. Lina grundskola, Wasaskolan, Ronnaskolan och Fornbackaskolan.

50
Ledare

LEBI har 50 unga förebilder som leder och coachar yngre barn med hjälp av vuxenstöd. Alla rekryteras från skolan och bostadsområden dem bor i.

Ungdomarna får kontinuerlig utbildning inom ledarakademin. Vi har utbildad över 100 ungdomar sedan 2020.

LEBI i media